Sẽ điều tra tại chỗ các doanh nghiệp VN
Các Website khác - 09/09/2005
Chuẩn bị điều tra tại chỗ các doanh nghiệp VN

Nguồn tin từ Bộ Thương mại cho biết EC sẽ cử 2 nhóm chuyên gia vào VN từ ngày 19-9-2005 để điều tra 8 công ty đã được lựa chọn trong vụ kiện chống bán phá giá mặt hàng giày mũ da vào thị trường Châu Âu.

Cuộc điều tra dự kiến sẽ được tiến hành từ ngày 20-9 đến 14-10-2005.

Theo quy định của EC, các công ty nằm trong diện điều tra phải hoàn thành và nộp cho EC bản trả lời câu hỏi về chống bán phá giá đúng hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo danh sách chính thức, tức là đến hết ngày 12-9-2005. Toàn bộ bản trả lời phải được dịch sang tiếng Anh.

Thông tin khai báo theo bản câu hỏi phải đầy đủ và phù hợp với kết quả điều tra tại chỗ. Nếu doanh nghiệp bỏ sót các thông tin mà EC yêu cầu trong bản câu hỏi thì các công ty này sẽ bị coi là không hợp tác trong quá trình điều tra và sẽ bị áp mức thuế chống bán phá giá cao.

Danh sách 8 công ty thuộc diện điều tra của EC được thông báo ngày 12-8-2005 bao gồm Công ty Pou Yuen VN, Công ty Pou Chen VN, Công ty Taekwang Vina, Công ty liên doanh Kainan, Công ty Giày 32, Công ty Dona Biti¿s, Công ty xuất nhập khẩu Bình Tiên và Công ty Giày da Hải Phòng.

(Theo TBKTVN)