Tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ không chỉ dừng lại ở 8,3%
Các Website khác - 06/10/2005
Tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ không chỉ dừng lại ở 8,3%

Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội cho rằng, nếu khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế, tốc độ tăng trưởng sẽ không chỉ dừng lại ở mức 8,3%.

Theo ông Kiên, từ đầu năm đến nay, cả nước gặp nhiều khó khăn, hạn hán diễn ra gay gắt trên diện rộng; bão, lũ xảy ra ở nhiều nơi, dịch cúm gia cầm tái phát và diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu điện, tình trạng tăng giá xăng dầu, giá nhiều vật tư, nguyên liệu, hàng hóa thiết yếu, quan trọng đã tạo lập mặt bằng giá mới, tác động bất lợi đến sản xuất, đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế, đến đời sống nhân dân và nhiều mặt hoạt động xã hội...

Trong tình hình đó, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,3% (kế hoạch là 8,5%), cao nhất trong 5 năm qua; tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 17% (kế hoạch là 16,2%); tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 37,7% GDP (kế hoạch là 36,5%)...

Tuy tốc độ tăng trưởng 8,3% là một cố gắng lớn, song với tốc độ này, chúng ta vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng bình quân 5 năm (2001 - 2005) do Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra là 7,5%/năm.

(Theo ĐT)