TPHCM: Ra mắt website hỗ trợ DN hội nhập thế giới
Các Website khác - 07/10/2005
TPHCM: Ra mắt website hỗ trợ DN hội nhập thế giới

Ngày 6.10, Ban điều hành Hệ thống đối ngoại DN - chính quyền TPHCM đã ra mắt website hỗ trợ các DN hội nhập kinh tế thế giới, theo địa chỉ truy cập www.hoinhap.gov.vn. UBND TP vừa giao Viện Kinh tế TP xây dựng đề án hình thành trung tâm thông tin kinh tế và mạng thông tin kinh tế, để giúp các DN có lợi thế về thông tin kinh tế, lựa chọn thị trường, sản phẩm mục tiêu... phù hợp với quá trình hội nhập thế giới. M.Thoa