Ưu đãi thuế cho khu chế xuất Tân Thuận
Các Website khác - 09/09/2005

Khi xuất khẩu hàng hóa từ nội địa vào khu chế xuất Tân Thuận, doanh nghiệp trong nước sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế VAT 0%. Đây là một trong những quy định mới được Bộ Tài chính ban hành, áp dụng cho các doanh nghiệp thí điểm mở rộng chức năng hoạt động trong khu chế xuất Tân Thuận.

Đối với hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa xuất thẳng ra nước ngoài không qua khu chế xuất Tân Thuận sẽ không phải nộp thuế xuất khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế VAT.

Riêng những doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất để xuất thẳng ra nước ngoài và phải làm thủ tục với hải quan khu chế xuất Tân Thuận sẽ áp dụng mức thuế suất VAT là 0%.

Cũng theo văn bản hướng dẫn này, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các hoạt động như mua hàng hóa từ nội địa xuất thẳng ra nước ngoài không qua khu chế xuất Tân Thuận hoặc mua hàng hóa từ nội địa để lưu kho hoặc đóng gói, tái chế sau đó xuất ra nước ngoài sẽ là 15%.

Riêng doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh như mua bán hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất Tân Thuận để lưu kho hoặc đóng gói, tái chế rồi đưa vào nội địa sẽ phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%.

M.K.