Vốn điều lệ ngân hàng cổ phần tăng mạnh
Các Website khác - 08/10/2005

Trong chín tháng đầu năm, các ngân hàng cổ phần trên địa bàn TP HCM đã tăng vốn điều lệ thêm 33% so với đầu năm, đạt 5.033 tỷ đồng. Trong đó nhóm có vốn từ 500 tỷ đồng trở lên là Sacombank (1.125 tỷ đồng), ACB (940 tỷ đồng) và Eximbank (500 tỷ đồng).

Theo Ngân hàng Nhà nước TP HCM, các ngân hàng tăng được vốn điều lệ sẽ có nhiều thuận lợi để hiện đại hóa công nghệ, đa dạng dịch vụ và tăng được độ an toàn trong hoạt động.

(Theo Tuổi Trẻ)