Vốn nội khác vốn ngoại?
Các Website khác - 06/10/2005
Vốn nội khác vốn ngoại?
Tô Thành

Giá xi măng liệu
sẽ tăng?
Giá xăng dầu thế giới tăng đột biến, kéo theo nó là giá cả vật liệu xây dựng tăng theo. Câu hỏi đặt ra là liệu người ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề giá cả để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, hay sẽ lại dây dưa kéo dài như lần tăng giá ximăng trước đây? Sự lo lắng ấy là có lý, bởi các công trình càng bị kéo dài thời gian hoàn thiện thì sự hao hụt, lãng phí càng lớn.

Thực tế, hiện tại các dự án sử dụng nguồn vốn trong nước trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng của Bộ GTVT muốn được điều chỉnh giá, phải thoả mãn 2 điều kiện: Có thời gian thực hiện dài hơn 13 tháng như quy định tại Quy chế đấu thầu và phải là hợp đồng có điều chỉnh. Thoả mãn 2 điều kiện đó sẽ có 2 lĩnh vực được điều chỉnh: Nhân công, ca máy (gồm giá nhiên liệu) được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Vật liệu xây dựng (chỉ được điều chỉnh các loại mà Nhà nước quản lý giá).

Phương pháp điều chỉnh giá như trên là chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng tới việc tăng chi phí xây dựng và chưa theo kịp biến động giá trên thị trường.

Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tuy đã có sự cởi mở với cả những loại vật liệu Nhà nước không quản lý giá, nhưng vẫn chưa khoả lấp được hoàn toàn khoảng cách giữa thực tế tăng giá trên thị trường và hệ số trượt giá được áp dụng cho dự án.

Nếu được điều chỉnh, giá sẽ được tính như các dự án ODA vẫn đã và đang áp dụng bằng hệ số điều chỉnh nhân với giá trị khối lượng hoàn thành trong tháng. Tính theo công thức này, nhà thầu có thể tự đề xuất với tư vấn giám sát mà không phải đợi sự điều chỉnh từ cấp trung ương.

Chẳng lẽ cùng làm một con đường, một cây cầu hoặc một ngôi nhà thì kết quả từ nguồn vốn trong nước và từ nguồn vốn ODA là khác nhau?