Xây dựng kho xăng dầu dự trữ
Các Website khác - 10/10/2005
Xây dựng kho xăng dầu dự trữ


Năm 2004, ngân sách Nhà nước đã
phải bù giá cho kinh doanh xăng
dầu lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Giá xăng dầu thế giới luôn diễn biến phức tạp và duy trì ở mức cao đã gây những ảnh hướng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, do nước ta còn phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhập khẩu xăng dầu.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công nghiệp và các bộ, ngành hữu quan nghiên cứu Đề án khả thi cho việc xây dựng kho xăng dầu dự trữ chiến lược để chủ động đối phó với những tác động của giá thế giới và đảm bảo tăng cường độ tin cậy về an ninh năng lượng quốc gia.

Các kho dự trữ chiến lược được hình thành theo Quyết định 93/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển hệ thống kho tiếp nhận đầu mối, kho trung chuyển, kho phân phối xăng, dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2010". Trong đó, có quy định: "Các kho dự trữ xăng dầu quốc gia được bố trí trong hệ thống kho tiếp nhận đầu mối, kho trung chuyển theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ".

Bộ Công nghiệp Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (MITI) đã ký thoả thuận hợp tác để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia, trong đó phía Nhật Bản trợ giúp khoảng 170.000 USD và cử các chuyên gia có kinh nghiệm sang lập dự án.

Việt Nam cũng đang xem xét chủ trương kêu gọi đầu tư nước ngoài để đầu tư vốn và công nghệ xây dựng kho dự trữ xăng dầu, bởi đến nay lĩnh vực này vẫn còn khá mới mẻ đối với Việt Nam.

(Theo TBKTVN)