Xây dựng thương hiệu quốc gia cho 3 nhóm thuỷ sản
Các Website khác - 06/10/2005
Xây dựng thương hiệu quốc gia cho 3 nhóm thuỷ sản

Trong năm 2006, Bộ Thuỷ sản sẽ tập trung xây dựng thương hiệu quốc gia cho 3 nhóm sản phẩm chủ lực là tôm, cá tra, basa và cá ngừ, trong đó hỗ trợ các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng và quảng bá các thương hiệu như tôm sinh thái Cà Mau và Bến Tre, nghêu Bến Tre, cá tra sinh thái và cá basa An Giang.

Bộ Thủy sản cho biết chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2006 của Bộ sẽ chú trọng các hoạt động quảng bá cho hàng thủy sản Việt Nam tại các thị trường lớn và tổ chức cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia các hội chợ quốc tế kết hợp với khảo sát thị trường.

Bộ cũng đã kiến nghị Chính phủ cho ngành thủy sản thí điểm xây dựng Quỹ phát triển thị trường xuất khẩu thủy sản, với nguồn thu chủ yếu dựa trên đóng góp từ các hoạt động sản xuất và xuất khẩu thủy sản, tạo tiền đề cần thiết về tài chính cho các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng và bảo vệ thị trường.

(Theo TBKTVN)