Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ 1/6/2006
Các Website khác - 23/12/2005

Sáng 23/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã giới thiệu Luật phòng chống tham nhũng. Đây được xác định là đạo luật quan trọng trong mục tiêu phòng chống tham nhũng. Với 8 chương, 92 điều, Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ 1/6 năm tới.

Nội dung quan trọng nhất của Luật phòng, chống tham nhũng là đưa ra được hệ thống các giải pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng. Ba yếu tố cơ bản cấu thành hành vi tham nhũng được xác định là: chức vụ, quyền hạn; lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó và yếu tố vụ lợi.

Đạo luật còn quy định cán bộ công chức phải kê khai tài sản hằng năm. Để tránh che giấu, tẩu tán tài sản có được do tham nhũng, họ còn phải kê khai thêm tài sản của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

Cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố Luật các công cụ chuyển nhượng (hiệu lực từ 1/7/2006); Luật bảo vệ môi trường (1/7/2006); Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (1/6/2006); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo (1/6/2006). Cả 4 luật kể trên được Quốc hội thông qua ngày 29/11 tại kỳ hợp thứ 8, khoá XI.

P.L.