Thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Các Website khác - 08/10/2005
Hỏi: Văn phòng đại diện mới được cấp phép thành lập có trưởng văn phòng và một nhân viên là người nước ngoài. Xin cho biết thủ tục cấp thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam gồm những gì, sau bao lâu thì được cấp thẻ?
Trả lời: Đối với người nước ngoài là trưởng văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, việc cấp thẻ tạm trú dài hạn cần có những giấy tờ sau: hộ chiếu còn thời hạn từ 1 năm trở lên; giấy phép mở văn phòng đại diện ở Việt Nam; đơn xin cấp thẻ tạm trú dài hạn tại Việt Nam (theo mẫu); hai ảnh 2x3cm.

Người xin tạm trú trực tiếp đi làm thủ tục hoặc cử nhân viên (phải có giấy giới thiệu) đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP Hồ Chí Minh làm thủ tục. Thời gian tối đa được tạm trú là ba năm. Thời gian cấp thẻ tạm trú là 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với người nước ngoài là nhân viên văn phòng đại diện: hộ chiếu còn thời hạn từ một năm trở lên; đơn xin cấp thẻ tạm trú dài hạn (theo mẫu); hai ảnh 2x3cm. Người xin tạm trú trực tiếp đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh – Công an thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục. Thời gian tối đa được tạm trú là một năm. Thời gian cấp thẻ tạm trú là năm ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành viên sáng lập công ty

Hỏi: Thành viên sáng lập công ty trực tiếp điều hành sản xuất có ký hợp đồng với công ty và nhận thù lao thì có phải là người lao động không và có chịu sự điều chỉnh của Bộ luật lao động không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 10, điều 3 Luật Doanh nghiệp, thành viên sáng lập là người tham gia thông qua điều lệ đầu tiên của công ty. Trường hợp các thành viên này giữ các chức danh thành viên (bao gồm cả chủ tịch) hội đồng thành viên hay hội đồng quản trị thì không phải là người lao động trong doanh nghiệp, do vậy sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động.

Trường hợp các thành viên sáng lập, ngoài việc thực hiện chức năng chủ sở hữu công ty còn thực hiện các công việc quản lý, điều hành trực tiếp trên cơ sở hợp đồng lao động được ký kết với công ty thì vẫn được xem là người lao động và tiền lương được ghi nhận trong hợp đồng lao động vẫn chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động.

(Thời báo Kinh tế Việt Nam)