Năm 2005, VN tự sản xuất 40% số thiết bị y tế
Các Website khác - 14/02/2005

Theo dự tính của ngành y tế, trong năm nay, số trang thiết bị y tế do Việt Nam sản xuất sẽ đáp ứng được 40% nhu cầu sử dụng trong nước, chủ yếu là các sản phẩm thiết yếu, thông dụng. Đến năm 2010, con số này sẽ được nâng lên 60%.

Theo đề án chế tạo và sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010 mà Chính phủ vừa phê duyệt, các sản phẩm do Việt Nam sản xuất sẽ phải chiếm lĩnh phần lớn thị trường trong nước và từng bước gia tăng tỷ lệ xuất khẩu. Việt Nam cũng sẽ xây dựng các cơ sở khoa học - công nghệ đủ khả năng chế tạo những thiết bị công nghệ cao như X-quang, siêu âm chẩn đoán, điện tim, dao mổ cao tần, laser y tế, thiết bị phân tích sinh hóa, huyết học... Hệ thống kiểm chuẩn cũng sẽ được hoàn thiện để sau 5 năm nữa có đủ khả năng kiểm chuẩn hầu hết các loại trang thiết bị y tế.

Trong năm tới, ngành y tế sẽ ưu tiên sản xuất các thiết bị thiết yếu, thông dụng mà Việt Nam đã có kinh nghiệm sử dụng và nhiều tiềm năng trong chế tạo; có yêu cầu bảo trì kỹ thuật và sử dụng đơn giản.

H.H.