Nitric Oxide có tác dụng trong điều trị bệnh SARS
Các Website khác - 17/12/2004
Theo một báo cáo mới đây nhất, với các bệnh nhân bị SARS rất nặng, việc hít Nitric Oxide sẽ cải thiện tình trạng oxy, máu và ít cần đến thở máy hơn.

NO hay nitric oxide khác với NO2 (là khí cười) có đặc tính giãn nở, từng được dùng trong điều trị cho trẻ gặp các vấn đề khó thở.

BS Goran Hedenstiena tại Đại học Uppsala ở Thụy Điển cùng các cộng sự ở Trung Quốc đã tiến hành khảo cứu 14 bệnh nhân SARS đã điều trị ở BV Bắc kinh năm 2003. Có 6 bệnh nhân được điều trị với NO và 8 người khác coi như là nhóm đối chứng. Tất cả bệnh nhân đều có được cho hít oxygen, một thuốc kháng siêu vi và steroid, cùng với kháng sinh hay kháng nấm tùy theo nhu cầu.

Trong khi dùng NO, lượng oxygen cần thiết được giảm đi 2/3 và thấy lượng oxygen trong máu có gia tăng. Đối với nhóm được dùng NO, việc dùng máy hô hấp hỗ trợ được giảm trong 10 ngày khảo sát nhưng nồng độ oxygen trong máu không bị giảm.

Hình X quang phổi của 5/6 bệnh nhân dùng NO cho thấy phổi có được cải thiện. Có 3 bệnh nhân bị chết, trong đó 1 dùng NO. Với những bệnh nhân còn lại, nhóm dùng NO xuất viện sau 4,4 tuần, thời gian này ở nhóm đối chứng là 6,2 tuần.

Nhóm khảo cứu cho biết cải thiện tìm thấy trong nhóm dùng NO khó thể nào giải thích do đặc tính giãn nở của gaz. Họ nghĩ rằng NO đã có tác dụng nào đó trên bệnh SARS, có thể bởi tác dụng ức chế virus.

BS Dương Minh Hoàng
(Theo Reuter Health 12/2004)