Thời gian ủ bệnh của bệnh cúm A
Các Website khác - 19/11/2005
Thời gian ủ bệnh của cúm A với các chủng vi-rút A/H1N1, A/H2N2, A/H3N2 lây truyền từ người sang người từ một đến ba ngày. Ðối với bệnh cúm gà do vi rút A/H5N1, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài hơn. Tổ chức Y tế thế giới có đề nghị cần theo dõi người tiếp xúc gia cầm ốm hoặc chết trong vòng bảy ngày trước khi loại trừ ca bệnh.

Theo Theo Viện Vệ sinh dịch tế trung ương