Tìm hiểu về các liệu pháp chữa bệnh tự nhiên
Các Website khác - 17/01/2005
Nếu bạn muốn tìm cho mình một quyển sách nói về các liệu pháp chữa bệnh theo các phương thức tự nhiên thì hãy sử dụng thử chương trình Introduction to Natural Healing Therapies. Chương trình sẽ giới thiệu hầu hết các liệu pháp chữa bệnh theo các phương thức tự nhiên như:

Thuật châm cứu (Acupuncture ), chữa bệnh bằng phương pháp xoa bóp dầu thơm (Aromatherapy), phản hồi sinh học (Biofeedback), chữa bệnh bằng phương pháp nén khớp xương (Chiropractic), các phương thuốc bằng thảo mộc (Herb), phép chữa vi lượng đồng cân (Homoeopathy), chữa bệnh bằng nước (Hydrotherapy), bằng từ tính (Magnetic), liệu pháp âm thanh (sound therapy), mường tượng (visualization), yoga…

Với mỗi liệu pháp, chương trình sẽ giới thiệu về nguồn gốc, nguyên lý khoa học của liệu pháp, những bệnh tật nào có thể áp dụng được cho liệu pháp.

Chương trình này được sử dụng miễn phí, chạy trên mọi hệ điều hành Windows, dung lượng 4,66MB, tải về tại địa chỉ http://www.self-realization.com/files/NaturalHealingIntro.exe.

Truong Ngoc Phu