Tỷ lệ tự sát trong nữ bác sĩ rất cao
Các Website khác - 25/12/2004

Làm nghề cứu người nhưng các bác sĩ, đặc biệt là nữ, lại có xu hướng tự hủy hoại cuộc đời cao hơn mức bình quân trong xã hội. Đây là phát hiện của các nhà khoa học Mỹ.

Cuộc điều tra này được tiến hành khi các nhà khoa học tại Đại học Harvard nhận thấy, số vụ tự sát của nhân viên y tế tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt là ở những nước phát triển.

Tiến sĩ Eva S. Schernhamme và tiến sĩ Graham A. Colditz cùng cộng sự tại Đại học Harvard đã phân tích kết quả của 25 công trình nghiên cứu về tình trạng tự sát của đội ngũ thầy thuốc.

Nhóm chuyên gia nhận thấy tỷ lệ tự tử của nam bác sĩ cao hơn mức trung bình trong dân số là 41%. Trong khi đó, tỷ lệ tự sát trong nữ bác sĩ cao hơn gần 2 lần con số đó.

Tình trạng số lượng các bác sĩ tự kết liễu cuộc đời đang tăng lên, tuy có vẻ bất thường, song lại là một thực tế. Và kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ tự sát ở đối tượng nữ bác sĩ cao hơn quá nhiều so với nam bác sĩ và mức trung bình của xã hội.

"Ngay cả khi tỷ lệ tự tìm đến cái chết của giới bác sĩ là không đáng kể, nó vẫn làm chúng ta nhận thức được rằng nghề cứu người hoá ra lại gây rất nhiều áp lực tinh thần cho họ. Tỷ lệ tự tử của bác sĩ tăng lên cho thấy tình trạng căng thẳng trong đội ngũ thày thuốc đã đến mức nghiêm trọng. Chính quyền cần xem xét nghiêm túc vấn đề này", Schernhamme nhận định.

Việt Linh (theo Reuters)