Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư: Sản xuất vắc-xin H5N1 trong năm 2005
Các Website khác - 21/02/2005
Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết, đến thời điểm này, việc thử nghiệm vắc-xin cúm H5N1 trên gà và chuột đã hoàn thành với kết quả tốt. Việc thử nghiệm vắc-xin cúm gia cầm H5N1 trên khỉ đang thực hiện và sẽ có kết quả vào cuối tháng 2 này.

Theo các chuyên gia, thử nghiệm thành công trên khỉ là hết sức quan trọng vì sẽ quyết định cho việc thử nghiệm vắc-xin này trên nhóm nhỏ những người tình nguyện. Có nhiều khả năng việc sản xuất vắc-xin cúm gia cầm H5N1 sẽ bắt đầu được triển khai trong năm 2005. Cùng với sản xuất vắc-xin, Viện cũng nghiên cứu sản xuất kit chẩn đoán vi-rút cúm H5N1.

Liên Châu