Việt Nam bước đầu thử nghiệm thành công vắc-xin cúm H5N1
Các Website khác - 18/02/2005
Ngày 17/2, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết việc thử nghiệm vắc-xin cúm gia cầm H5N1 trên gà và chuột đã cho kết quả tốt. Đây là vắc-xin do nhóm các nhà khoa học của viện nghiên cứu, sản xuất.

Các động vật thí nghiệm được tiêm vắc-xin đã có kháng thể đáp ứng miễn dịch. Đây được coi là thành công bước đầu và việc thử nghiệm sẽ còn được tiếp tục trong thời gian tới. Việc thử nghiệm vắc-xin này trên khỉ cũng đã mới được thực hiện và sẽ cho kết quả trong khoảng 10 ngày tới. Việc thử nghiệm trên nhóm người tình nguyện sẽ được thực hiện sau khi việc thử nghiệm trên động vật cho kết quả tốt.

Liên Châu