Việt kiều khuyến nghị nâng cấp UB Người VN ở nước ngoài
Các Website khác - 18/08/2005
Việt kiều khuyến nghị nâng cấp UB Người VN ở nước ngoài

Sau hai ngày thảo luận thẳng thắn và sôi nổi, 60 trí thức Việt kiều từ 17 nước trên thế giới đã đưa ra nhiều đề nghị tâm huyết, nhằm tập hợp trí thức người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Văn Chuyển - Giáo sư ĐH Nihon Joshi (Nhật Bản) - thay mặt cho nhóm kinh tế - xã hội, đề xuất: "UB người VN ở nước ngoài nên được nâng lên cấp bộ để có thể giải quyết và đáp ứng được những yêu cầu chính đáng của cộng đồng hơn 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài". Theo ông Chuyển, trước đây, UB người VN ở nước ngoài từng là một cơ quan độc lập, ngang bộ. Nhưng cách đây vài năm, UB này lại trực thuộc Bộ Ngoại giao. Như vậy, UB không đủ thẩm quyền để giải quyết những công việc cụ thể của Việt kiều.

Các trí thức Việt kiều cũng kiến nghị thành lập một đầu mối thông tin để chuyển giao tri thức của kiều bào về nước. Chẳng hạn, theo ông Chuyển, nên thành lập "Trung tâm thông tin" của Việt kiều, với sự hậu thuẫn của các cơ quan trong nước. Còn TS kinh tế Vũ Tất Thắng (Nhật Bản) gợi ý thành lập "Trung tâm môi giới" giữa chuyên gia người Việt ở nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Khi có nhu cầu, các công ty trong nước có thể tìm đến trung tâm này, đề nghị giới thiệu người phù hợp.

Đối với vấn đề phát triển đất nước, các trí thức kiều bào khuyến nghị cần phát triển mạnh miền Trung Việt Nam, nếu không sẽ dồn dân về hai đầu đất nước. Các trí thức cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề giáo dục và cho rằng, đào tạo và nghiên cứu phải gắn liền với sản xuất kinh doanh và phù hợp tình hình thực tế của Việt Nam. TS Lê Duy Nhẫn (Đức) đề nghị thành lập các "trung tâm dạy nghề đặc biệt" do các chuyên gia Việt kiều giảng dạy, nhằm phổ biến các kiến thức, công nghệ tiên tiến về Việt Nam.

Các ý kiến và đề nghị của các trí thức kiều bào đã được tập hợp để gửi lên các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét. TR.M