VTV không phản đối nếu VTC muốn mua bản quyền World Cup 2006
Các Website khác - 28/02/2006
VTV không phản đối nếu VTC muốn mua bản quyền World Cup 2006

Ngày 27.2, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có công văn chính thức gửi tới VTC, FPT và HTV về vấn đề bản quyền truyền hình World Cup 2006. Công văn đã nêu rõ: "Đài THVN không phản đối phương án điều chỉnh lại hợp đồng đã ký để các bên có nhu cầu cùng mua bản quyền WC 2006 từ FPT."

Sau khi VTV nhận được công văn số 62/CV - VTC ký ngày 27/2/2006 của Truyền hình kỹ thuật số VTC "về việc mua bản quyền World Cup 2006", cùng ngày, Phó Tổng giám đốc thường trực Đài THVN, Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn đã ký công văn trả lời VTC về vấn đề này. Trong công văn, VTV đã nêu rõ: "Nếu VTC hoặc đơn vị nào khác có nhu cầu có bản quyền WC 2006, về phía mình Đài truyền hình Việt Nam không phản đối phương án điều chỉnh lại hợp đồng đã ký để các bên có nhu cầu cùng mua bản quyền WC 2006 từ FPT."

Công văn cũng chỉ rõ lý do VTV cùng HTV có được bản quyền phát sóng World Cup 2006 từ nhà cung cấp FPT: "Từ tháng 8 năm 2005 đến gần đây VTV, HTV đã thảo luận với FPT việc mua bản quyền WC 2006. Do không có tín hiệu nào về việc các đơn vị khác có ý định mua bản quyền nên FPT đã ký với Đài THVN và Đài THTPHCM hợp đồng chuyển nhượng bản quyền."

Như vậy, với thiện ý của VTV, bản quyền phát sóng WC 2006 vẫn có thể được chia sẻ. Vấn đề quyết định để VTC và các Đài khác có được bản quyền này phụ thuộc vào quá trình thương thảo của chính họ. Để điều chỉnh hợp đồng mà FPT đã ký với VTV và HTV, VTC cũng như các Đài khác phải làm việc với FPT để tìm kiếm sự đồng thuận của các bên này.

(Theo VTV)