Gợi cảm với áo len
Các Website khác - 30/12/2008
Kiểu đan trơn và dáng áo thẳng nhưng bạn vẫn tạo được ra các nét duyên ở phụ kiện hoặc chi tiết nhỏ trên áo...Theo Phununet