Tin vui dành cho người mắc bệnh AIDS
Các Website khác - 05/07/2004

Viện Nghiên cứu vì sự phát triển (IRD) ở Montpellier (Pháp) cho biết ba liệu pháp chung kết hợp ba phân tử trong một viên thuốc đã được thử nghiệm tính công hiệu trong việc điều trị bệnh AIDS và sẽ được phân phối rộng rãi. 

Thuốc điều trị bệnh AIDS

 Với sự phối hợp của Cơ quan quốc gia nghiên cứu về bệnh AIDS, một thử nghiệm lâm sàng được thực hiện ở 60 bệnh nhân tại Cameroun đã chứng minh rằng ba liệu pháp này phối hợp ba chất nevirapin, stavudin và lamivudin rất công hiệu và được các bệnh nhân chịu thuốc. 
 
Loại thuốc này ít tốn kém, dễ dự trữ và dễ phân phối hơn so với các loại thuốc khác đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá trước là đạt đủ tiêu chuẩn. Thuốc đã được sử dụng tại Ấn Độ, Thái Lan và một số nước ở châu Phi.
 
 WHO đã đưa ra mục tiêu là cấp thuốc cho 3 triệu bệnh nhân nhiễm HIV chưa bao giờ được điều trị. 

www.htv.com.vn (Theo Sciences & Avenir)