Chính sách HIV/AIDS được công bố ở các dịch vụ công cộng
Các Website khác - 05/10/2005

Chính sách hướng đến chống phân biệt đối xử với các bệnh nhân HIV/AIDS khuyến khích nâng cao nhận thức về tình trạng nhiễm bệnh nên được công bố rộng rãi trong các dịch vụ cộng đồng. Bộ trưởng danh dự Bộ phát triển sức khỏe và cộng đồng Ronnie W. Skelton lưu ý rằng sự chấp thuận chính sách này sẽ dễ dẫn đến nguy hiểm. Ông nói: “chính sách là một phần trong chiến lược của chính phủ để hỗ trợ những ai mắc bệnh HIV. Chúng ta phải làm cho họ có cảm giác an toàn cho họ tránh bị phân biệt đối xử” Giám đốc nhân sự, ông David Archer cho biết trong những khuynh hướng hiện nay, chính phủ quyết định cần thiết đưa vấn đề HIV/AIDS ra giải quyết.

Mr Archer còn cho biết thêm rằng ước lượng khoảng nửa triệu người ở Caribbean bị nhiễm HIV hay bị chẩn đoán AIDS, làm cho nơi đây trở thành nơi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao thứ hai trên toàn thế giới. Chính sách công bố rằng các dịch vụ công cộng không phân biệt đối xử với các quan chức hay những nhân viên, ứng viên bị nhiễm HIV và AIDS. Cùng thời điểm đó, người ta nhận ra rằng sự có mặt của những người bệnh là rất quan trọng trong khi giải quyết vấn đề và cố gắng giải quyết các vấn đề tuyển dụng liên quan đến HIV/AIDS. Người ta có những quan niệm sai lệch về vấn đề lây nhiễm bệnh và các bước lây nhiễm. Phần lớn thông tin đều được rút ra từ Uỷ ban thực hành Lao động quốc tế về HIV/AIDS. Chính sách có một số nguyên tắc hàng đầu, bao gồm nâng cao trình độ nhận thức của quan chức về HIV và AIDS, bổ sung năng lực cho các dịch vụ cộng đồng để làm việc hiệu quả với người lao động về HIV/AIDS và bảo vệ quyền con người và danh dự của các bệnh nhân. Phương pháp đề phòng như vậy được cho là rất cần thiết trong vấn đề ngăn cản sự truyền bệnh của virus. Tuần trước chính sách này cũng đươc đem ra bàn luận tại cuộc hội thảo cấp cao. Thứ Năm là bắt đầu cho hàng loạt khóa huấn luyện cho cá nhân trong các dịch vụ, những người này sẽ huấn luyện lại cho nhân viên của họ. Chính sách được dự kiến sẽ thực thi thành công. Chính phủ hy vọng sẽ đưa được chính sách không phân biệt đối xử vào luật cho tất cả mọi trường hợp như tuyển dụng trong các cơ quan tư nhân và nhà nước trong năm tới. Những hướng dẫn cho HIV/AIDS là một dự án hợp tác giữa bộ phận nhân sự, chương trình hỗ trợ người lao động và chương trình quốc gia AIDS trong hướng phát triển của Bộ sức khỏe cộng đồng.

 Theo rednova.com