Thiếu bao cao su trên toàn cầu
Các Website khác - 17/07/2003
Mức cung về bao cao su không đáp ứng được nhu cầu trên toan thế giới.

Một nghiên cứu vừa cho thấy mức cung về bao cao su ở các nước đang phát triển chỉ đáp ứng được 1/8 nhu cầu thực tế, còn mức cung về sản phẩm này trên toàn thế giới bằng 1/2 đến 1/3 nhu cầu.

Trong năm vừa qua, người ta đã cung cấp khoảng 1 tỷ bao cao su miễn phí cho các nước đang phát triển. Nhưng nghiên cứu của Tổ chức Hành động Dân số quốc tế ở Mỹ cho thấy, hàng năm, các nước đang phát triển cần đến 8 tỷ bao cao su. Tổ chức này còn dự báo, trong vài năm tới, mức cầu bao cao su sẽ tăng vọt, và có thể lên tới 18 tỷ chiếc mỗi năm vào cuối thập kỷ này.

Sau nhiều thất bại của các thí nghiệm dược phẩm phòng chống AIDS, bao cao su được coi là phương tiện phòng chống hiệu quả nhất hiện nay. Tuy vậy, trong khi nhu cầu hàng năm về sản phẩm này có thể từ 8 đến 24 tỷ chiếc mỗi năm, theo dự đoán của Chương trình Liên hợp quốc phòng chống HIV/AIDS, thì chỉ có 4-6 tỷ bao cao su được cung cấp mỗi năm. Bên cạnh đó, những nhóm có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất lại không được tiếp cận đầy đủ với phương tiện phòng tránh HIV số một này.

Nhiều nhà khoa học cho rằng các quốc gia cần chi thêm tiền cho sản xuất bao cao su để đáp ứng nhu cầu thực tế này, nếu không, những nỗ lực để ngăn ngừa sự phát triển của đại dịch AIDS sẽ trở thành vô ích.