Đà Nẵng đề nghị Quốc hội cấp một giấy cho đất, nhà
Các Website khác - 24/08/2005

(VietNamNet) - ''Chỉ cấp một loại giấy chứng nhận cho đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 là phương án ưu việt nhất trong thời điểm hiện nay''. UBND TP Đà Nẵng vừa gửi UBTV QH văn bản về việc tham gia góp ý kiến hoàn chỉnh việc cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Soạn: AM 527455 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Thành phố Đà Nẵng đã thành công trong việc công nhận quyền sở hữu tài sản trên đất lên GCN quyền sử dụng đất.

Theo đó, TP Đà Nẵng kính đề nghị Quốc hội cần quyết định chỉ cấp một Giấy chứng nhận (GCN) đối với bất động sản (BĐS) bao gồm đất và các loại tài sản gắn liền với đất. Không chỉ giải quyết riêng cho nhà ở, cần giải quyết chung cho mọi loại tài sản khác gắn liền với đất như nhà máy, khu công nghiệp, công trình hạ tầng, cơ sở dịch vụ, rừng sản xuất, vườn cây lâu năm. Và công nhận quyền sở hữu tài sản (QSHTS) gắn liền với đất trên GCNQSD đất.

Đồng thời, Đà Nẵng cũng đề nghị Quốc hội cần nghiên cứu quyết định giao cho một tổ chức thống nhất quản lý vè bất động sản từ cấp Chính phủ cũng nhưu cấp địa phương để tập trung đầu mối.

Trong văn bản này, TP Đà Nẵng cũng minh chứng quá trình từ khi Luất Đất đai 1993 và Nghị định (NĐ) 60/CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Đà Nẵng đã triển khai ngay công tác cấp GCNQSH nhà ở và GCNQSD đất ở cho nhân dân trên địa bàn TP. Tuy nhiên, do Sở Địa chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất và tham mưu cấp GCNQSD đất, trong khi Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nhà và tham mưu cấp GCNQSH nhà. Bất cập ở chỗ, về lý thuyết công tác quản lý nhà và đất là hai lĩnh vực độc lập được điều chỉnh bởi những quy phạm pháp luật khác nhau, nhưng thực tế lại có mối quan hệ hữu cơ, mật thiết, không tách rời.

Năm 1997 sau khi tách ra trực thuộc trung ương, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước mạnh dạn thực hiện phương án tổ chức thành lập sở Địa chính Nhà đất cùng với việc chuyển giao chức năng quản lý về nhà ở từ Sở Xây dựng sang Sở Địa chính. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến thành công của công tác cấp GCN theo NĐ 60/CP trên địa bàn TP. Kết quả sau 4 năm Đà Nẵng cơ bản hoàn thành cấp GCN theo NĐ 60/CP với tỷ lệ đạt hơn 97% tổng số hộ dân được cấp GCN.

Sau khi Luật Đất đai và NĐ 181 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật đất đai có hiệu lực thi hành, Đà Nẵng tiếp tục triển khai cấp một GCN duy nhất cho đất đai và tài sản trên đất. Tuy nhiên Luật đất đai 2003 chỉ quy định ''ghi nhận tài sản trên đất lên GCNQSD đất'' mà không công nhận quyền sở hữu tài sản trên đất, nên Đà Nẵng không tránh khỏi những vướng mắc do phản ứng từ phía người dân khi tiến hành các giao dịch dân sự liên quan đến nhà đất.

Xuất phtá từ kinh nghiệm thực tiễn của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhà ở trong các năm qua. Đồng thời sau khi xin ý kiến Thủ tướng tại cuộc họp quản lý đô thị tại các thành phố lớn vừa qua, TP Đà Nẵng đáp áp dụng chủ trương cho phép công nhận quyền sở hữu tài sản trên đất trên GCNQSD đất. Cách làm này đã tháo gỡ được những vướng mắc trở ngại của người dân khi giao dịch nhà đất bằng GCNQSD.

Theo văn bản TP Đà Nẵng gửi QH, có thể nói, việc chỉ cấp một GCN cho cả đất và tài sản gắn liền với đất và giao cho một cơ quan đầu mối thực hiện sẽ tạo điều kiện thuạn lợi cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên đất đai, nhà ở, công trình xây dựng... Bên cạnh đó, cũng thuận lợi cho người dân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất.

TP Đà Nẵng cho rằng, phương án chỉ cấp một loại giấy chứng nhận cho đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 là phương án ưu việt nhất trong thời điểm hiện nay.

  • Kiều Minh