TP.HCM tồn hơn 136.000 hồ sơ đủ điều kiện nhập hộ khẩu
Các Website khác - 10/11/2005
Soạn: AM 615173 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nhận hồ sơ đăng ký nhập khẩu tại PC13 Công an TP.HCM.

(VietNamNet) - Kể từ khi Nghị định 108/2005/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu và Thông tư số 11/2005/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 có hiệu lực pháp luật thì đến nay, TP.HCM vẫn còn tồn 136.685 hồ sơ đủ điều kiện nhập khẩu nhưng chưa giải quyết.

Thượng tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC 13) cho biết, theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, hôm nay, PC 13 đã đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ bộ phận tiếp nhận, giải quyết đăng ký hộ khẩu tại 24 quận huyện và TP.HCM để thống nhất thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu theo phân cấp tại Nghị định 108 và Thông tư số 11 của Bộ Công an.

Bắt đầu từ thứ hai (14/11/2005) tất cả 25 điểm tiếp nhận đăng ký hộ khẩu tại TP.HCM sẽ triển khai đồng bộ theo quy định mới.

Trước mắt, để giải quyết hết số lượng hồ sơ tồn đọng, được sự đồng ý của Bộ Công an và Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 3 điều 12 và khoản 5 điều 12 Nghị định 108/CP.

Khoản 3 điều 12 Nghị Định 108 quy định:

Người có nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 11 sửa đổi, không bị cấm cư trú ở thành phố.

Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương thì cần có thêm điều kiện cư trú liên tục ở thành phố từ ba năm trở lên.

(Người có nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 11 sửa đổi như sau: Nhà ở thuộc sở hữu của người chuyển đến:

a) Nhà ở có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc nhà xây trên đất ở có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Nhà ở có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật;

c) Trường hợp nhà ở chưa có một trong các loại giấy tờ quy định tại điểm a, b nêu trên, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn về tình trạng hợp pháp của nhà ở, đất ở).

Khoản 5 điều 12 Nghị định 108 quy định: Những trường hợp đặc biệt khác thì Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Bộ trưởng Bộ Công an quyết định."

  • Gia Khang