Vốn kiên cố hóa trường học giải ngân quá chậm
Các Website khác - 15/03/2006

Bốn tháng trước khi kết thúc chương trình kiên cố hóa trường lớp, tiến độ xây dựng tại nhiều địa phương vẫn ì ạch. Nhiều địa phương chậm giải ngân. Một số công trình chất lượng thấp, thậm chí có dấu hiệu tiêu cực. VnExpress đã phỏng vấn Vụ phó Kế hoạch Tài chính Bộ GD&ĐT, Trần Duy Tạo.

- Ngân sách nhà nước đã sẵn sàng, tại sao tiến độ xây dựng trường lớp của các tỉnh thành lại chậm trễ, thưa ông?

- Theo kế hoạch đến tháng 6/2006 sẽ phải giải ngân hết nguồn vốn TƯ cấp, nhưng tôi cho rằng đến thời điểm đó nếu 90% số tỉnh thành giải ngân hết được nguồn vốn cấp đã là thành công. Hiện nay, theo báo cáo còn 15 tỉnh giải ngân dưới 60%. Ngày 13/3, Ban chỉ đạo chương trình kiên cố hoá trường học đã phải có công văn gửi 13 tỉnh, thành, yêu cầu trong tháng 6 phải giải ngân hết số tiền đã được cấp.

Nguyên nhân của tình trạng trên, theo tôi, chủ yếu là một số địa phương chưa làm quyết liệt, không huy động được đủ vốn đối ứng, do đó cũng không thực hiện được nguồn vốn trung ương cấp. Một số tỉnh vùng sâu vùng xa điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt, khó khăn nên tiến độ thi công cũng rất chậm. Thời gian vừa qua giá cả vật liệu xây dựng, tiền lương liên tục tăng. Vì vậy nhiều địa phương phải phê duyệt lại các gói thầu, làm chậm tiến độ thi công.

Học sinh nhiều nơi vẫn phải học trong nhà tranh, tre. (Tuổi Trẻ)

- Không chỉ chậm tiến độ, chất lượng thi công trường học tại nhiều địa phương được phản ánh là không đảm bảo. Ông nghĩ gì?

- Ở những địa phương tôi đã đến kiểm tra có thể khẳng định không có sự rút ruột công trình. Tất nhiên, ở vài nơi vẫn còn xảy ra hiện tượng nứt lún nền, nhưng chủ yếu là do bất khả kháng trong điều kiện thi công hiện nay. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long do điều kiện địa chất yếu nên chi phí xây dựng rất cao. Tại Hà Giang, một số trường thậm chí không có nước để thi công, việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn.

- Ông nghĩ sao trước những ý kiến cho rằng để xảy ra các sai phạm là do quy trình quản lý, giám sát lỏng lẻo?

- Đúng là quy trình từ tỉnh xuống huyện, rồi xuống xã cần phải quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường năng lực của Ban chỉ đạo địa phương. Chủ đầu tư nên ở cấp huyện. Việc một số tỉnh giao UBND xã làm chủ đầu tư xây dựng trường học là không hợp lý, vì cán bộ cấp xã thiếu chuyên môn. Cũng có những trường hợp vi phạm, ví dụ như UBND Lạng Sơn lấy ngân sách của chương trình kiên cố hoá cho đơn vị thi công "mượn".

Hiện nay, một số địa phương kết hợp nhiều nguồn vốn khác như xoá đói giảm nghèo, các dự án nước ngoài để xây dựng những trường học rất đẹp, đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên khi kiểm toán Nhà nước vào thì không đồng ý, yêu cầu vốn của chương trình nào thì phải thực hiện đúng theo chương trình đó.

- Với những trường học tranh, tre chưa được xây dựng mới trong năm 2006, sẽ giải quyết như thế nào?

- Đến tháng 7 hoặc tháng 8, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về chương trình kiên cố hoá. Chúng tôi sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và đề nghị Chính phủ cho tổ chức giai đoạn 2. Theo báo cáo của các địa phương hiện nay vẫn còn khoảng 10.000 phòng học cấp 4, ca 3 cần phải kiên cố hoá. Thời gian tới, theo chủ trương của Bộ GD&ĐT học sinh tiểu học sẽ học 2 buổi nên số phòng học chắc chắn sẽ phải tăng lên.

Việt Anh thực hiện

Ý kiến của bạn