Ngừng cấp visa tự động một số mã dệt may đi Mỹ
Các Website khác - 23/02/2006

Theo Ban Điều hành hạn ngạch dệt may, Bộ Thương mại, kể từ ngày 24/2, liên bộ sẽ tạm ngừng cấp visa tự động cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ đối với các Cat 620, 638/639 và 647/648.

Các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng trên phải gửi công văn về Bộ Thương mại trước ngày 27/2 để liên bộ xem xét cấp hạn ngạch cho phần còn lại của nguồn dành cấp visa tự động.

Đối với các Cat còn lại thuộc nhóm 1 (gồm các Cat 334/335, 338/339, 340/640, 341/641, 347/348) và Cat 342/642, các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu gửi báo cáo về Bộ Thương mại chậm nhất là ngày 1/3 để Liên bộ có hướng dẫn cần thiết, tránh gây thiệt hại khi doanh nghiệp nhận nguyên phụ liệu mà không có hạn ngạch xuất khẩu.

Tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ đạt 167 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này được đánh giá là khả quan đối với ngành dệt may VN trong bối cảnh còn bị áp hạn ngạch hiện nay.

H.V.