Các nhà tài trợ cho Việt Nam sẽ nhóm họp vào đầu tháng 12/2003
Các Website khác - 14/11/2003

VietNamNet) - Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) vừa cho biết, Nhóm các nhà tài trợ(CG) cho Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị thường niên năm nay vào ngày 2 và 3/12, tại Hà Nội. Nhiều nguồn tin cho rằng mức cam kết tài trợ cho Việt Nam khó có thể cao hơn các năm trước.

Các nhà tài trợ tại Hội nghị CG lần thứ 3 tại Đà Lạt.

Hội nghị lần này, các nhà tài trợ sẽ tập trung vào các vấn đề chính gồm: Tình hình phát triển kinh tế xã hội 2001-2003 của Việt Nam, những vấn đề xung quanh việc thực hiện Chiến lược toàn diện về giảm nghèo và tăng trưởng; Tính cạnh tranh và hiệu quả của doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam; Thách thức xã hội và kinh tế từ HIV/AIDS; Những tiến bộ trong việc nâng cao hiệu quả vốn vay ODA và giảm chi phí thực hiện tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - một hoạt động gắn với Hội nghị CG giành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được tổ chức ngày 1/12. Diễn đàn doanh nghiệp sẽ do Công ty tài chính Quốc tế IFC - tổ chức thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới hỗ trợ khu vực tư nhân - cộng tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam bao gồm các thành viên của Chính phủ Việt Nam và đại diện của khoảng 50 nhà tài trợ song phương và đa phương. Đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam lần này sẽ do Phó thủ tướng Vũ Khoan và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc dẫn đầu cùng đại diện cao cấp của các bộ ngành gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các đồng Chủ tịch của Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc và ông Klaus Rohland - Giám đốc của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Các hội nghị tư vấn của các nhà tài trợ cho Việt Nam là nơi bàn luận hữu ích giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ 10 tổ chức năm ngoái, các nhà tài trợ đã cam kết ủng hộ Việt Nam khoảng 2,5 tỷ USD hỗ trợ cho các chương trình giảm nghèo và phát triển.

  • Hồng Phúc