Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam: "Việt Nam đáng được biểu dương"
Các Website khác - 25/03/2004

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam: "Việt Nam đáng được biểu dương"

Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi, ông Anthony Bloomberg, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Ông Anthony cho biết, Cả UNICEF và Ủy ban Công ước quyền trẻ em đều ghi nhận là Chính phủ Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ và thực hiện rất nhiều hoạt động có hiệu quả để thực hiện Công ước quyền trẻ em. Tình hình của trẻ em Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều trong vòng 10-15 năm qua. Có thể lấy thí dụ một số tiến bộ rất đáng khích lệ như tỷ lệ chết của trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam (khoảng 38/1.000 ca sinh ra sống) là tương đối thấp nếu so với những nước nghèo có thu nhập bình quân trên đầu người tương đương. Những chỉ só khác như tỷ lệ trẻ em nhập học, tỷ lệ tiêm chủng cũng rất cao. Những tiến bộ của Việt Nam là rất nhiều và đáng được biểu dương.

Hỏi: UNICEF và Ủy ban Công ước quyền trẻ em có khuyến nghị gì với Chính phủ Việt Nam về mặt chính sách nhằm thực hiện tốt hơn nữa Công ước quyền trẻ em?

Trả lời: Một trong những khuyến nghị của chúng tôi là Việt Nam cần sửa đổi một số điều trong pháp luật sao cho phù hợp với Công ước quyền trẻ em. Thí dụ như độ tuổi trẻ em trên thế giới được xác định là 18 tuổi trở xuống, Việt Nam lại quy định là 16 tuổi trở xuống. Điều này nên được xem xét lại bởi vì những người dưới 18 tuổi ở Việt Nam hiện đang chịu rất nhiều áp lực do những thay đổi về kinh tế - xã hội, căng thẳng trong gia đình, va chạm trong nội bộ giới trẻ, từ đó dẫn đến quan hệ tình dục không an toàn, nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, mại dâm... Bằng cách nâng tuổi trẻ em lên, chúng ta có thể đưa số đối tượng này vào sự bảo hộ của pháp luật. Xác định tuổi trẻ em cũng rất quan trọng trong việc xử lý những trẻ em vi phạm pháp luật.UNICEF cho rằng trẻ em phải được xử lý khác với người thành viên. UNICEF cũng khuyến khích Chính phủ tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến và tham gia vào việc quyết định những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của các em.

Hỏi: UNICEF đánh giá như thế nào về vai trò của các tổ chức quần chúng, xã hội và khu vực tư nhân trong việc tham gia thực hiện Công ước quyền trẻ em?

Trả lời: Vừa qua, UNICEF đã phối hợp rất hiệu quả với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam... và một số tổ chức phi chính phủ khác. UNICEF cũng mới triển khai với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong một dự án chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Tôi mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để cho các tổ chức quần chúng, xã hội thể hiện vai trò của họ. Tôi ở Việt Nam mới được 1 năm 2 tháng, nhưng tôi hiểu rằng người dân Việt Nam có truyền thống tuơng thân tương ái rất mạnh mẽ. Tôi cho rằng cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc phát huy tinh thần tự nguyện, thậm chí không thông qua Nhà nước hay các tổ chức xã hội, mà qua những cách làm không chính thức trong cộng đồng.

Hỏi: Một số tổ chức phi chính phủ quốc tế thường tỏ ý lo ngại về lao động của trẻ em tại các nước đang phát triển. Quan điểm của UNICEF về việc này như thế nào?

Trả lời: UNICEF có quan điểm rất rõ ràng về lao động trẻ em. Nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế lớn rất có uy tín khác cũng nhất trí với UNICEF về vấn đề này. Trước hết, chỗ tốt nhất của trẻ em là ở nhà trường cho đến khi đủ 18 tuổi. Nhưng nếu vì hoàn cảnh gia đình mà các em phải lao động thì phải làm sao để các em không bị bóc lột. Ở nhiều nước, một số trẻ em phải bỏ học để giúp gia đình làm kinh tế. Đôi khi, thu nhập do lao động trẻ em đem lại có ý nghĩa sống còn đối với gia đình của các em. Nhưng UNICEF cho rằng những trẻ em lao động vẫn phải có cơ hội và thời gian trong ngày để học hành. Những người sử dụng lao động không được bắt các em làm việc nhiều giờ, làm trong điều kiện nguy hiểm, có hại đến sự phát triển tinh thần và thể chất bình thường của các em. Đó là quan điểm chính thức của UNICEF. Quan điểm muốn hoàn toàn không có lao động trẻ em là phi thực tế.

(Báo Thanh niên)