Trắc nghiệm quyết tâm cai thuốc lá
Các Website khác - 12/12/2005

Bạn đã cai thuốc lá đôi ba lần nhưng cứ thất bại mặc dù lần nào cũng tự nhủ là quyết tâm. Vậy thực ra quyết tâm của bạn đến đâu? Hãy xác định bằng cách trả lời những câu hỏi dưới đây.

Trắc nghiệm Q-Mat có thể giúp đánh giá mức độ quyết tâm cai thuốc lá. Người muốn cai thuốc cần trả lời 4 câu hỏi của trắc nghiệm này, cho điểm, xem tổng điểm và tuân theo lời hướng dẫn đi kèm của từng kết quả:

Bạn nghĩ là trong sáu tháng tới?

- Bạn sẽ hút nhiều như bây giờ (0).

- Bạn sẽ hút ít đi một chút (2).

- Bạn sẽ hút ít đi rất nhiều (4).

- Bạn sẽ không còn hút nữa (8).

Bạn có thực lòng muốn bỏ thuốc lá không?

- Hoàn toàn không muốn (0).

- Muốn một chút (1).

- Muốn nhiều (2).

- Muốn rất nhiều (3).

Bạn nghĩ là trong bốn tuần tới?

- Bạn sẽ hút nhiều như bây giờ (0).

- Bạn sẽ hút ít đi một chút (2).

- Bạn sẽ hút ít đi rất nhiều (4).

- Bạn sẽ không còn hút nữa (6).

Có khi nào bạn không hài lòng vì mình đã hút thuốc lá không?

- Không bao giờ (0).

- Đôi khi (1).

- Thường xuyên (2).

- Rất thường xuyên (3).

Nếu tổng điểm lớn hơn 16: Bạn rất quyết tâm cai thuốc lá, cần tiếp tục gặp bác sĩ để được hỗ trợ cai thuốc.

Tổng điểm ở mức 7-16: Bạn chưa thực sự quyết tâm cai thuốc lá, do vậy cũng cần gặp bác sĩ để được giúp tăng cường quyết tâm.

Tổng điểm bé hơn 7: Bạn không hề muốn cai thuốc lá. Hãy gặp bác sĩ và thực hiện các lời khuyên của họ.

TS. Lê Thị Tuyết Lan, Sức Khỏe & Đời Sống