Nhật Bản cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Các Website khác - 18/10/2007

Theo tin đã đưa của tờ Japan Today, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản dự kiến giao nhiệm vụ cho một số bệnh viện trọng điểm ở nước này cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Theo số liệu của Uỷ ban Giám sát AIDS Nhật Bản, năm 2006, số người mới nhiễm HIV ở nước này là 914 và số trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS là 390. Mặc dù số người nhiễm ở Nhật Bản ngày một gia tăng, song vẫn tồn tại sự khác biệt trong tư vấn về HIV giữa các vùng miền. Để thu hẹp khoảng cách đó, Bộ Y tế Nhật Bản đã phân công mỗi bệnh viện trọng điểm có ít nhất một chuyên gia tư vấn chủ yếu về lĩnh vực điều trị HIV/AIDS. Bộ Y tế nước này dự kiến trong năm 2008 sẽ đề nghị cấp ngân sách 90 triệu yên (tương đương 776.000USD) cho chi phí lao động và tập huấn cán bộ. Khoảng 380 bệnh viện địa phương trên toàn quốc đã được giao nhiệm vụ cung cấp điều trị HIV/AIDS; đồng thời các bệnh viện trọng điểm tại mỗi khu vực sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động y tế và tập huấn cán bộ cho các bệnh viện địa phương.

 

H.L

(Theo Japan Today)