“Ngày sáng tạo phòng chống AIDS 2007”
Các Website khác - 10/10/2007

TTO - Đó là tên của cuộc thi do Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM tổ chức, với chủ đề “Giữ vững cam kết quyết tâm ngăn chặn AIDS”.

Cuộc thi sẽ tập trung vào ba nội dung chính gồm: Truyền thông thay đổi hành vi, mô hình can thiệp có hiệu quả lây nhiễm HIV/AIDS; chăm sóc và hỗ trợ những người bị nhiễm HIV/AIDS, chống phân biết đối xử và kỳ thị; Huy động, lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, các thành viên cộng đồng ủng hộ và tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Các bài dự thi được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh gửi về Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM (59 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) trước ngày 15-10-2007.

 M.KHÔI