Thành lập Trường CĐ Điện lực TP.HCM
Các Website khác - 23/09/2005

* Thành lập Trường ĐH Văn hóa TP.HCM

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Minh Hiển vừa ký Quyết định số 5314/QĐ-BGD&ĐT, thành lập Trường CĐ Điện lực TP.HCM trên cơ sở Trường Trung học Điện lực.

Đây là trường CĐ trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Bộ Công nghiệp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Trường có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực Điện năng, Kinh tế năng lượng, Công nghệ thông tin... và hoạt động theo điều lệ trường CĐ đã ban hành năm 2003 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

* Ông Trần Văn Ánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cho biết trường vừa được nâng cấp từ CĐ lên ĐH.

Năm nay, trường sẽ mở rộng quy mô đào tạo; tập trung xây dựng chương trình mới để tuyển sinh hệ ĐH; trường xác định ưu tiên cho những đề tài nghiên cứu khoa học về văn hóa phía Nam. Trong chiến lược phát triển, trường sẽ đẩy mạnh hợp tác đào tạo với các trường trong khu vực tiến tới hình thành Trung tâm Đào tạo Văn hóa khu vực Đông Nam Á.

Trường đã và đang đào tạo trên 3.400 sinh viên và gần 3.420 học sinh với các chuyên ngành Thư viện thông tin, Bảo tàng, Phát hành xuất bản phẩm, Quản lý văn hóa, Văn hóa du lịch, Văn hóa học...

Theo TTXVN, Người Lao Động