TPHCM : quỹ đất dự trữ dành cho hệ thống trường ĐH - CĐ
Các Website khác - 08/02/2006

Tại cuộc họp về quy hoạch mạng lưới các trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND.TP Nguyễn Thiện Nhân đã giao nhiệm vụ cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch.

UBND.TP đã có chủ trương phát huy các nguồn vốn đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và đầu tư của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất hệ thống mạng lưới các trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn thành phố; quy hoạch hệ thống các trường theo hướng tập trung hạn chế phân tán, tổ chức kết nối tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Do đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ xác định quy mô diện tích đất cụ thể, trong đó quy hoạch quỹ đất dự trữ dành cho hệ thống trường Đại học - Cao đẳng ít nhất 100 ha, để đáp ứng kịp thời khi có nguồn đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước.

Đối với các trường Đại học – Cao đẳng có yêu cầu và điều kiện cần phải di chuyển sớm các cơ sở trường lớp cũ trong nội thành ra phía ngoài trung tâm thành phố hiện hữu, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm triển khai lập quy hoạch chi tiết vị trí dự kiến quy hoạch cụm trường Đại học - Cao đẳng khoảng 200 ha tại phường Long Phước, quận 9; đồng thời triển khai lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung Cù lao Long Phước quận 9, gắn kết quy hoạch cụm trường này cho phù hợp với quy hoạch chung của quận 9 và quy hoạch hệ thống mạng lưới các trường Đại học – Cao đẳng.

Bên cạnh đó, Sở còn phải nghiên cứu xác định vị trí ranh quy hoạch các vị trí dự kiến quy hoạch Cụm trường Đại học - Cao đẳng tại Khu Đô thị mới Tây Bắc, Khu Nam Sài Gòn và trong khu đô thị cảng Hiệp Phước.

Theo HCM CityWeb