ACB chuẩn bị phát hành trái phiếu
Các Website khác - 03/06/2006
ACB chuẩn bị phát hành trái phiếu

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) vừa trình lên Ngân hàng Nhà nước kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm nâng cao năng lực tài chính. Dự kiến ACB sẽ phát hành khoảng 3.000 tỉ đồng trái phiếu vào đầu quý III/2006, đợt 1: 2.000 tỉ đồng và đợt 2: 1.000 tỉ đồng. Trái phiếu ACB có thời hạn 5 năm, lãi suất 8%/năm, được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1. H.PH