Khuyến khích đầu tư vào cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện
Báo Tiếng chuông - 17/10/2016
Đây là một trong những nội dung đề ra trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.

Dự thảo quy định 4 nguyên tắc trong cai nghiện ma túy tự nguyện, gồm: Việc cai nghiện ma túy chỉ được thực hiện khi người nghiện ma túy tự nguyện tham gia cai nghiện; việc cung cấp các dịch vụ về cai nghiện ma túy chỉ được thực hiện tại các cơ sở đã công bố đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại Nghị định này; việc cai nghiện ma túy phải tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Y tế; các dịch vụ cai nghiện nghiện ma túy thiết yếu cần được tổ chức bao gồm can thiệp nhanh, sàng lọc chẩn đoán mức độ nghiện, tư vấn ngoại trú, cắt cơn giải độc và hỗ trợ phục hồi và lồng ghép các dịch vụ y tế, xã hội sẵn có.

Các hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện gồm: Cai nghiện ma túy tự nguyện nội trú, ngoại trú tại các cơ sở cai nghiện công lập; cai nghiện tự nguyện nội trú, ngoại trú tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập.

 

Tham vấn tâm lý tại một Trung tâm cai nghiện. Ảnh Nhật Thy

 

Về điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, Dự thảo quy định, cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện tự nguyện phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu như: Diện tích đất tự nhiên: Bình quân 20m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 5 m2/đối tượng ở khu vực thành thị; diện tích phòng ở của đối tượng bình quân 4m2/đối tượng. Đối với đối tượng đang cắt cơn giải độc hoặc thuộc diện phải chăm sóc 24/24h diện tích phòng bình quân 6m2/đối tượng; có nơi tiếp đón, phòng hành chính, phòng tư vấn diện tích tối thiểu 10m2; có đủ thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc cấp cứu, thuốc cai nghiện phù hợp với quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện...

Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện phải là có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đối với cán bộ quản lý về công tác cai nghiện, cai nghiện ma túy.

Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật về y tế và trực tiếp cai nghiện, cai nghiện ma túy phải là bác sỹ hoặc cao đẳng và có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận chẩn đoán nghiện ma túy, cai nghiện, cai nghiện nghiện ma túy; là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Nhân viên làm công tác tư vấn có trình độ trung cấp trở lên và có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận về tư vấn cai nghiện, cai nghiện ma túy.

Người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề.

Tổ chức lại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Dự thảo quy định, cơ sở cai nghiện ma túy có chức năng cai nghiện ma túy tự nguyện được tổ chức lại từ cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ sở cai nghiện ma túy có chức năng cai nghiện ma túy tự nguyện được tổ chức lại từ cơ sở cai nghiện ma túy chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tổ chức lại cơ sở cai nghiện ma túy hiện có thành cơ sở cai nghiện ma túy có chức năng cai nghiện ma túy tự nguyện phù hợp với quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bệnh xã Quân y, Phòng khám khu vực, Trạm y tế cấp xã, Bệnh viện cấp huyện trở lên, Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần, Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng và các cơ sở công lập khác có đăng ký cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của các cơ sở công lập đăng ký cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện cơ quan có thẩm quyền quyết định cơ cấu tổ chức của các cơ sở quy định.

Cơ sở có chức năng cai nghiện ma túy tự nguyện tổ chức lại từ cơ sở cai nghiện ma túy công lập phải tổ chức cung cấp đầy đủ các dịch vụ về cai nghiện ma túy tự nguyện.

Cơ sở sở công lập đăng ký cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện theo đăng ký với cấp có thẩm quyền.

Khuyến khích đầu tư vào cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động tronh lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn, cung cấp dịch vụ của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy theo quy định.

 

 

Dự thảo quy định đối tượng đăng ký tham gia dịch vụ cai nghiện tự nguyện gồm:

1. Người nghiện ma túy đủ từ 18 tuổi trở lên có đơn đăng ký

2. Người nghiện ma túy dưới 18 tuổi được gia đình hoặc người đại diện hợp pháp có đơn đăng ký.

Người cai nghiện ma túy có trách nhiệm:

1. Tôn trọng và không có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của nhân viên, người lao động của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

2. Tự khai báo và cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng nghiện ma túy và hợp tác đầy đủ với nhân viên, người lao động của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

3. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của từng loại dịch vụ cai nghiện ma túy của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy.

4. Chi trả các chi phí sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định.