Kỳ họp thứ nhất về Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
Các Website khác - 17/02/2006

Kỳ họp thứ nhất về Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Kỳ họp thứ nhất nhóm nghiên cứu hỗn hợp Hiệp định Đối tác kinh tế VN - Nhật Bản (VJEPA) diễn ra từ ngày 16-18.2 tại Hà Nội, nhằm nghiên cứu về cải thiện môi trường kinh doanh và các vấn đề liên quan tới hiệp định. Hiện, Nhật Bản đang có 590 dự án đầu tư vào VN, với tổng số vốn đăng ký lên tới 6,193 tỉ USD.

Công Thắng