Nhập ôtô cũ đang có tác động ngược
Các Website khác - 02/06/2006
Nhập ôtô cũ đang có tác động ngược

Ngày 31.5, trong giờ nghỉ giải lao của QH, ông Nguyễn Đức Kiên (ảnh) (Chủ nhiệm UB KT&NS của QH) đã trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh vấn đề nhập khẩu ôtô cũ.

- Thưa ông, hiện nay doanh nghiệp đã nhập ôtô cũ đưa đến hải quan mà hải quan mắc ở chuyện định giá tính thuế. Vậy có nên thông quan trước, điều tra định giá sau?

- Đối với sản phẩm này không thể cho thông quan trước. Những sản phẩm nhạy cảm về thuế, để triệt để thu thuế thì phải kiểm tra xong, đủ các quy định của pháp luật, thu thuế mới cho thông quan. Đương nhiên có quy định gần đây của Luật Thuế là trong thời hạn 30 ngày, các cơ quan có trách nhiệm phải tập trung cao giải quyết trong 30 ngày để người ta giải phóng hàng đưa vào lưu thông.

- Vậy quan điểm của UBKT&NS của QH đối với việc nhập khẩu ôtô cũ như thế nào?

- Quan điểm của chúng tôi nếu đã cho cạnh tranh, mở hơn thì cho nhập. Đương nhiên, gắn liền với chính sách thuế có điều chỉnh.

- Các hãng xe trong nước không chịu lộ trình ấy, họ giữ mức giá xe cao. Dĩ nhiên nhập ôtô cũ về buộc hãng trong nước phải giảm giá, tăng tỉ lệ nội địa hoá?

- Trước đây, mình có những điều chỉnh cho nhập ôtô cũ chừng mực nào để tác động đến nhà sản xuất, lắp ráp trong nước, để họ tăng tỉ lệ nội địa hoá, nâng cao chất lượng và giảm giá bán. Nhưng khi chưa được bàn kỹ thì thấy rằng, cho nhập ôtô cũ vào không quản lý được lại gây tác động ngược.

- Ông có nói việc nhập ôtô cũ đang có tác động ngược. Xin ông giải thích rõ hơn?

- Đáng lẽ cho ôtô cũ vào để thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nội địa hoá, giảm giá thành, giá bán, nâng cao chất lượng; nhưng khi mình cho nhập áp dụng mức thuế cao, áp dụng các biện pháp hành chính chặt chẽ thực ra ôtô cũ không vào được. Cuối cùng là đối với các doanh nghiệp trong nước, họ vẫn được quyền hành động như bấy lâu nay.

- Xin cảm ơn ông.

Lê Tảo ghi