Tạm dừng bán nhà quy đổi ra vàng
Các Website khác - 12/05/2006

Tạm dừng bán nhà quy đổi ra vàng

UBND TP.Hà Nội vừa có công văn số 1891/UBND-NNĐC về phương thức thanh toán tiền mua nhà ở tái định cư GPMB theo phương thức trả dần. Theo đó, UBND TP khẳng định, trước đây, việc bán nhà tái định cư trả chậm quy đổi ra vàng cho các trường hợp số tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ trả ngay một lần, là phù hợp các quy định tại Nghị định 61/CP, đảm bảo được quyền lợi của Nhà nước và người dân khi giá vàng ổn định.

Tuy nhiên, trong điều kiện giá vàng tăng đột biến như hiện nay, quy định trên không còn phù hợp, cần phải thay thế theo hướng tiền tệ hoá. Yêu cầu đặt ra là phải bảo toàn được vốn đầu tư của Nhà nước và tạo điều kiện cho người mua nhà có lợi hơn khi thanh toán.

UBND TP giao các ngành chức năng trình thành phố dự thảo quy định thay thế trước ngày 15.5. UBND TP yêu cầu các ngành chức năng tạm dừng việc lập hợp đồng bán nhà ở tái định cư và thu tiền mua nhà trả dần theo phương thức quy đổi ra vàng 98%, chờ quy định mới của thành phố.

T.Huyền