Thí điểm cải tạo chung cư cũ không qua đấu thầu
Các Website khác - 23/05/2006

Thí điểm cải tạo chung cư cũ không qua đấu thầu

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; xây dựng khu đô thị mới; cải tạo chỉnh trang các khu nhà ở hiện có (trừ những dự án cải tạo các khu nhà chung cư nguy hiểm, các dự án xây dựng lại chung cư cũ, xuống cấp thực hiện thí điểm lựa chọn chủ đầu tư không qua đấu thầu); dự án xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê như khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, các dự án sử dụng mặt bằng trong các khu, cụm công nghiệp do Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng; các dự án sử dụng đất làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ nằm trong phạm vi phải đấu thầu.

Bên mời thầu công khai bắt buộc trên phương tiện thông tin đại chúng 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ thầu. Nhà thầu phải là tổ chức kinh tế độc lập về tài chính, có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp. Nhà thầu có thể độc lập hoặc liên danh tham gia dự thầu. X.Thu