TPHCM: Nguy cơ chủ đầu tư phải bồi thường 40.000USD/ngày
Các Website khác - 25/05/2006
TPHCM: Nguy cơ chủ đầu tư phải bồi thường 40.000USD/ngày

Ngày 24.5, Ban QLDA đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TPHCM cho biết, hiện toàn dự án còn đang vướng 140 căn hộ chưa chịu bàn giao mặt bằng. Dự kiến đến cuối 6.2006, nếu công tác bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất thì khả năng Ban QLDA sẽ phải bồi thường thiệt hại cho nhà thầu Obayashi (Nhật Bản) như mức nêu trên. Đức Tài