TPHCM: Nợ gần 6 tỉ đồng cước, đề án 112 có thể bị dừng
Các Website khác - 03/12/2007

Theo Bưu điện TP, để đảm bảo cho Đề án 112 hoạt động, Bưu điện đã cố gắng cao nhất đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ đường truyền kể từ năm 2004.

Đầu năm 2005, Công ty Điện thoại Đông (thuộc Bưu điện TP) ký hợp đồng với Trung tâm Tin học TP (đơn vị được Ban điều hành đề án 112 TP ủy quyền) về cung cấp dịch vụ cho đề án 112.

Đến nay, Công ty Điện thoại Đông đã hoàn tất và bàn giao cho Trung tâm tin học 90 kênh MegaWan và cho thuê 89 modem phục vụ Đề án 112, với tổng số tiền nợ cước tính từ ngày nghiệm  thu đến tháng 10.2007 là hơn 5,756 tỉ đồng. Toàn bộ số cước này Trung tâm tin học vẫn chưa thanh toán. 

Theo Minh Đức
Báo Thanh niên