Đào tạo tuyên truyền viên phòng chống HIV/AIDS tại công sở
Các Website khác - 21/08/2004

Hà Nội (TTXVN) - Dự án SMARTWork đã tổ chức khóa đào tạo về Phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc cho trên 60 đại diện của một số đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Các học viên-tuyên truyền viên của Tổng Công ty nước giải khát Sài Gòn, Công ty Colgate Việt Nam, Công ty giấy Tân Mai Đồng Nai và Công ty Du lich Đồng Nai được trang bị các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, tình hình HIV/AIDS trên thế giới, khu vực và tại Việt Nam.

Các học viên cũng tìm hiểu về tác động của HIV/AIDS đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như tới giống nòi, HIV/AIDS tại nơi làm việc và làm thế nào để quản lý hiệu quả HIV/AIDS tại nơi làm việc.

Nhiều tuyên truyền viên đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sinh động, phù hợp với đặc điểm riêng của đơn vị để tất cả các thành viên trong đơn vị đều nắm bắt được những thông tin mới nhất về HIV/AIDS, cũng như các biện pháp phòng chống tại nơi làm việc, trong gia đình và ngoài xã hội./.