Hội thảo dành cho bệnh nhân AIDS và nhà cung cấp dịch vụ y tế
Các Website khác - 10/07/2006

Chuyên gia về bệnh AIDS, bác sĩ Octavio Vallejo sẽ tổ chức một buổi thuyết trình lúc 7 giờ tối ngày 17/7 về vấn đề cách thức bệnh nhân làm việc với những nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Buổi thuyết trình trên do Dự án chống AIDS Marin tài trợ, dành cho các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, gia đình người bệnh, những người làm công tác chăm sóc bệnh nhân, các tình nguyện viên cũng như mọi thành viên của cộng đồng.

Tiếp theo buổi thuyết trình sẽ là thời gian dành cho công việc hỏi đáp. Sự kiện trên sẽ diễn ra tại San Rafael Joe tại số 931 phố Fourth.

Để biết thêm thông tin các bạn có thể gọi số máy 457-2487, nhánh 102.

Đỗ Dương theo http://www.marinij.com