80% người dân không biết tác dụng của iốt
Các Website khác - 17/10/2005

Một điều tra của Bộ Y tế cho thấy chỉ 21% người dân trong quá trình khảo sát là biết thiếu iốt làm chậm phát triển trí tuệ. 50% biết thiếu iốt gây đần độn và 90% nhận thức được thiếu iốt sẽ bị bướu cổ.

Chờ khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu thành phố.

Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó Vụ trưởng vụ điều trị, Bộ Y tế, cho biết, đa số người dân (kể cả những người có trình độ đại học trở lên) không biết rằng thiếu iốt còn gây ra nhiều tác hại nguy hiểm khác như làm tổn thương não... Gần 30% hộ gia đình không biết quản lý muối iốt đúng cách.

Hiện nay, khu vực thiếu iốt và tỷ lệ bệnh bướu cổ cao không phải là miền núi mà tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển. Khu vực miền đông nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long là nơi có tỷ lệ người dân dùng muối iốt thấp nhất. "Người dân vẫn còn thói quen sử dụng muối thường không sử dụng muối iốt mặc dù đã được tuyên truyền giải thích về tác dụng. Điều này gây khó khăn rất lớn trong việc phòng ngừa bướu cổ và các tác hại khác do thiếu iốt gây ra", ông Khuê cho biết thêm.

2005 là năm trọng điểm của dự án phòng chống bướu cổ để thực hiện cam kết quốc tế về việc thanh toán bền vững các rối loạn do thiếu iốt. Do đó, theo ông Khuê, cần có một chiến lược dùng muối iốt toàn dân để phòng ngừa các bệnh rối loạn do thiếu iốt một cách hiệu quả.

Theo tổ chức y tế thế giới, thiếu iốt hiện nay được xem là nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương não nhưng có thể phòng tránh được bằng cách dùng muối iốt trong sinh hoạt hằng ngày.

Mỹ Lan