Bộ Y tế thanh tra quá trình bảo quản, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế
Các Website khác - 20/09/2008

 

 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Theo đó, bắt đầu từ cuối tháng 9, đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế quốc tế, việc bảo quản, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tại Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh...

 

Thanh tra Bộ Y tế bắt đầu tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế quốc tế, việc bảo quản, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2008 tại các tỉnh phía Bắc.

Theo đó, bắt đầu từ cuối tháng 9, đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế quốc tế, việc bảo quản, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tại Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh... Đồng thời xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật và đề xuất cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác kiểm dịch y tế quốc tế, việc bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế.

 

Đoàn thanh tra gồm đại diện Thanh tra Bộ Y tế và Cục Y tế dự phòng - môi trường.

 

Theo P.Thanh/DT