Các bệnh viện điều trị bệnh nhân cúm A (H5N1)
Các Website khác - 05/11/2005
Bệnh viện Nhi trung ương.
Để đối phó với dịch cúm A (H5N1), Bộ Y tế dự kiến phân tuyến điều trị cho các bệnh nhân trong toàn quốc. Chi tiết cụ thể của mạng lưới điều trị như sau:
Với từng mức độ dịch cúm, kế hoạch thu dung điều trị và phân tuyến điều trị bệnh nhân cúm như sau:

1. Trường hợp dịch xảy ra lẻ tẻ, số lượng bệnh nhân không nhiều (tổng số bệnh nhân cúm A (H5N1) toàn quốc không vượt quá 100 bệnh nhân) thì phân công tiếp nhận điều trị như sau:

- Miền bắc: Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai), Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Tĩnh trở ra.

- Miền trung: Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhân khu vực miền trung và Tây nguyên (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa).

- Miền nam: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận bệnh nhân cúm A (H5N1) thuộc các tỉnh từ Ninh Thuận trở vào.

2. Trường hợp dịch bùng phát mức trung bình (từ 101-300 bệnh nhân trên toàn quốc):

- Miền bắc: Ngoài Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Nhi trung ương bố trí thêm đơn nguyên điều trị, các bệnh viện thuộc Hà Nội như: Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đức Giang và Bệnh viện Đống Đa sẽ tiếp nhận bệnh nhân điều trị hỗ trợ.

Các bệnh viện mang tính chất vùng như: Bệnh viện đa khoa TƯ Thái Nguyên, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, Bệnh viện Việt-Tiệp Hải Phòng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân từ các khu vực chung quanh.

- Miền trung: Mở rộng khu vực cách ly tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Trung ương Huế để có thể thu dung được khoảng 50 bệnh nhân (cả người lớn và trẻ em), huy động nhân lực từ các Khoa: Truyền nhiễm, Nhi, Hồi sức cấp cứu. Phân công các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh: Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Đác Lắc thu dung và điều trị bệnh nhân cúm A (H5N1).

- Miền nam: Bốn bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận cách ly và điều trị bệnh nhân cúm A (H5N1) như sau:

- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới : 30 giường.

- Bệnh viện Chợ Rẫy: 20 giường.

- Bệnh viện Nhi đồng 1: 25 giường.

- Bệnh viện Nhi đồng 2: 25 giường.

Các bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang được trang bị đầy đủ cho 20 giường cách ly và có 30 giường dự trữ khi dịch bùng phát tại khu vực.

3. Trường hợp dịch bùng phát lớn (từ 300 đến 3.000 bệnh nhân với tốc độ lây lan nhanh)

Ngoài các đơn vị đã được phân công như trong trường hợp dịch bùng phát vừa, Bộ Y tế phân công các bệnh viện đa khoa trung tâm của tỉnh, bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tuyến tỉnh, bệnh viện huyện.

a) Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh:

Mỗi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, về nhân lực trang thiết bị có thể huy động từ khoa hồi sức cấp cứu, khoa nhi để tăng cường. Mỗi bệnh viện bố trí 30-50 giường cách ly để thu dung và điều trị bệnh nhân (tuỳ theo khả năng của từng bệnh viện).

b) Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh:

Mỗi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, về nhân lực trang thiết bị có thể huy động từ khoa hồi sức cấp cứu, khoa nhi để tăng cường. Mỗi bệnh viện bố trí 20-30 giường cách ly để thu dung và điều trị bệnh nhân (tuỳ theo khả năng của từng bệnh viện).

c) Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tuyến trung ương và tuyến tỉnh:

Mỗi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu. Mỗi bệnh viện bố trí 10-20 giường cách ly để thu dung và điều trị bệnh nhân (tuỳ theo khả năng của từng bệnh viện).

d) Bệnh viện huyện:

Mỗi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu.

e) Bệnh viện ngành:

Một số bệnh viện ngành tham gia vào mạng lưới điều trị khi xảy ra đại dịch: Bệnh viện Công an (19/8; 30/4), bệnh viện các ngành khác: than, cao su, xây dựng, nông nghiệp, bưu điện,v.v. Khi xảy ra đại dịch trên địa bàn sẽ tham gia phòng chống dịch và được cung cấp trang thiết bị, thuốc, vật tư, phương tiện từ cơ số dự trữ quốc gia.

-----

Địa chỉ cần biết:

- Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 04-8693538

- Bệnh viện Nhi Trung ương: 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 04-8343700/177

- Bệnh viện Trung ương Huế: 16 Lê Lợi, TP Huế, ĐT: 054-822325

Theo Nguồn: Dự thảo của Bộ Y tế