Cách tính tuổi thai
Các Website khác - 24/01/2006

“Theo em được biết trong siêu âm thai, người ta dựa vào thống kê để đoán được ngày mất kinh từ ngày mất kinh sẽ đoán được ngày thụ thai. Tuổi thai được tính từ ngày đầu tiên của kì kinh cuối hay từ ngày thụ thai?”.

Trả lời:

Để tính tuổi thai, ngoài các dấu hiệu lâm sàng (chiều cao tử cung, thời điểm thai cử động, nghe thấy tim thai), người ta còn dùng kỹ thuật X-quang, ví dụ khi có điểm cốt hóa xuất hiện trên phim thì tuổi thai là 12-14 tuần; trước 16 tuần đã có thể phát hiện ra bóng của ruột và tiểu khung của thai. Ngày nay, kỹ thuật siêu âm đã thay thế cho kỹ thuật X-quang.

Sử dụng siêu âm để tính tuổi thai không cần dựa vào ngày mất kinh hay ngày thụ thai; 5 tuần đã có thể nhận ra một cực thai; 7-8 tuần đã nhận ra nhịp đập của tim thai. Đo đường kính lưỡng đỉnh của thai là phương pháp đáng tin cậy để xác định tuổi thai ở 20-30 tuần. Sự phát triển của thai trong giai đoạn này tăng dần và nhanh; số đo chính xác nhất là ở tuần 20-24 và đo lại vào lúc 26-30 tuần. Sau 30 tuần, độ chính xác khi đo bằng siêu âm giảm đi. Chiều dài đầu - mông của thai được đo khi thai 5-12 tuần. Đo chiều xương đùi của thai và vòng bụng thai có tác dụng tốt để kết hợp với đường kính lưỡng đỉnh.

Dự kiến ngày sinh: Thường dựa vào vào ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Phương pháp của Nagele: lấy tháng của kỳ kinh cuối trừ đi 3; cộng thêm 10 vào ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối. Ví dụ ngày 14 tháng 7 là ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối thì ngày dự kiến sinh sẽ là: ngày 24 (14+10) tháng 4 (7-3). Phương pháp tính này dựa trên chu kỳ kinh 28 ngày.

Cũng có người sử dụng cách tính khác: Tháng cộng thêm 9, ngày cộng thêm 7. Với cách tính này thì dự kiến ngày sinh của thai phụ trên là: Tháng = 7 + 9-12 = 4; ngày = 14 +7 = 21. Ngày dự kiến sinh theo cách này sẽ là 21 tháng 4.

BS Đào Xuân Dũng, Tuổi Trẻ