Cơ sở xét nghiệm virus
Các Website khác - 11/12/2005
Ở Việt Nam có một số cơ sở y tế có thể xác định được tác nhân virus cúm gây bệnh cúm A/H5N1 là Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Viện Nhi T.Ư.

Các cơ sở xét nghiệm trên đều phải đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia và có sự liên hệ chặt chẽ với phòng thí nghiệm chuẩn thức về bệnh cúm của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương để kiểm tra các kết quả của mình.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương