Giải pháp loại bớt asen trong nước ngầm
Các Website khác - 30/11/2005
Mạch nước ngầm đang
bị nhiễm độc nghiêm trọng.
Khi nguồn nước ngầm có nguy cơ nhiễm asen (thạch tín), ta có thể dùng các phương pháp đơn giản như lọc, ôxy hóa, dùng ánh sáng mặt trời.
Lọc: Phương pháp lọc được sử dụng để tách các chất rắn ra khỏi nước bằng cách cho đi qua khối vật liệu lọc bằng cát, than hoạt tính, vải lọc... Những vật liệu này có tác dụng cho nước đi qua và giữ các chất bẩn như: bùn, sét, các hạt thể keo, các hạt nhỏ từ các chất hữu cơ trong tự nhiên, các hợp chất kết tủa của sắt và măng-gan, bông tụ keo, vi khuẩn... Đây là giải pháp đơn giản nhất và hoàn toàn có thể áp dụng trong mỗi hộ gia đình.

Hấp phụ: Asen có thể được hấp phụ lên bề mặt của các vật liệu dạng hạt, hạt sét hay vật liệu gốc xen-lu-lô như than hoạt tính đã xử lý bằng một số hợp chất kim loại; các hợp chất ô-xít sắt, ô-xít ti-tan, ô-xít si-líc; sét khoáng (cao lanh, bentonite); bô-xít, hematile, felspat; nhựa tổng hợp trao đổi anion; than xương; cát bọc lớp ô-xít sắt hoặc đi-ô-xít man-gan (MnO2); mùn cưa; bột giấy.

Ôxy hóa: Ôxy hóa là phương pháp đơn giản, đưa ôxy tác dụng và chiếm lấy điện tử trong nguyên tử của chất phản ứng. Làm thoáng bằng cách sục không khí vào nước, có thể ôxy hóa asen và sắt có trong nước, tạo kết tủa FeAsO4.

Sử dụng ánh sáng mặt trời: Đây là quá trình xử lý asen đơn giản trong cấp nước sinh hoạt lấy từ nguồn nước ngầm nhờ sử dụng phản ứng ôxy hóa asen (III) thành asen (V) nhờ ánh nắng mặt trời. Sau đó tách asen (V) ra khỏi nước nhờ hấp phụ bằng các hạt Fe (III). Phản ứng ôxy hóa quang hóa được tăng cường hiệu suất nhờ nhỏ thêm vài giọt chanh hoặc nước vôi đặc, giúp cho quá trình tạo bông keo có hiệu quả cao hơn.

Tiến sĩ Phạm Xuân Sử
Theo Theo Hà Nội mới